9%

Slechts 9% van alle medewerkers in Nederland is betrokken bij hun werk*.
En dat terwijl 92% van grotere organisaties hebben gedefinieerd wat ze belangrijk vinden. Wat zou er gebeuren als organisaties en haar medewerkers op een lijn komen te liggen over wat belangrijk is?

Waardengemeten objectiveert en verscherpt de interne dialoog over wat écht belangrijk is.