De authenticiteit van waarden

Van purpose-driven companies tot zelfsturende teams; organisaties zijn op zoek naar nieuwe manieren om samen te werken.

In deze nieuwe ontwikkelingen staat één trend centraal: een nieuwe focus op waarden als drijvende kracht van de organisatie.

Waardengemeten wil helpen om de dialoog over waarden te verscherpen door 'zachte' waarden te onderbouwen met harde data. Zo meten we of waarden draagvlak genieten binnen organisaties.

Bekijk ons op

Waardenhiërarchie

Weet welke waarden er écht belangrijk zijn in de organisatie.

Waardengroepen

Weet waar de belangrijkste uitgangspunten draagvlak genieten.

Waardenspreiding

Weet hoe groot en van welke aard de meningsverschillen zijn.

Over ons

Waardengemeten is een initiatief van een wiskundige en een organisatieadviseur onder begeleiding van een gedragswetenschapper. 

Waardengemeten analyseerde de waarden van onder andere de hiernaast weergegeven organisaties.